PAR MUMS

Vairāk kā 10 gadus mēs organizējam komandas saliedēšanas pasākumus, korporatīvās un privātās balles, sporta spēles un aktīvās izklaides pasākumus, konferences. Ar lielāko prieku runājam un iedvesmojam lekciju veidā, kā arī iesaistāmies dažādos kultūras un reklāmas projektos, palīdzot dzimt kreatīvām idejām un risinājumiem. Katram projektam sapulcinām unikālu profesionāļu komandu, lai kopīgiem spēkiem realizētu ideju. Bet DiDi sirds un kodols esam mēs - Inta Konstante un Lelde Vīnkalna. 
Ja Inta būtu jāraksturo vienā vārdā, šis vārds būtu EMPĀTIJA. Ja Intai būtu jāpiešķir viņu raksturojošs burtu šrifts, tad tie noteikti būtu kaligrāfiski burti. Intai patīk krāsainība un ziedi, un viņai visu vajag lielāku, vairāk un spilgtāk! Inta ir sarakstu cilvēks, kurai vienmēr būs neskaitāmi blociņi ar darbu un iedvesmas sarakstiem. Lelde, savukārt, visu pierakstīs un strukturizēs digitālā formātā.
 Leldes raksturojošais vārds ir IEDVESMA, viņas burtu šrifts būtu moderni, smalki bloka burti. Lelde ir par “tīrību” formās un askētismu krāsās.

Mēs abas esam komandas un kompromisa cilvēki un mūs vieno vērtības un nerimstoša vēlme kopīgi radīt un attīstīties. 
Mūsu kopīgais moto ir “WE DARE TO DREAM” (tulk. "Mēs uzdrīkstamies sapņot"). Turklāt, mēs ne tikai stumdām sapņu mākoņus, bet savus sapņus un vīzijas arī realizējam. Mūsu spēks ir mūsu sinerģija, jo vienmēr viena otru iedrošinām realizēt pat pārdrošākās idejas, veicinot katras individuālo izaugsmi, kas ceļ mūsu kopīgā uzņēmuma kvalitātes un radošuma latiņu. 
Mēs esam par jēgpilniem pasākumiem ar saturu. 
Mūsu vērtības ir godīgums, kvalitāte, profesionālisms, novitāte, kreativitāte, izaugsme, ilgtermiņa ieguldījums, pozitīva sadarbība, cilvēciskums un veselība. 
Mēs vienmēr esam atvērtas jauniem projektiem un izaicinājumiem.Inta Konstante - Zaķīte

''Izvēlies darīt to, kam no sirds tici un pozitīvi ietekmēt jebkura satiktā cilvēka dzīvi!" Dzīvesprieks ir mans enerģijas un motivācijas avots. 

Pilnu CV skatīt šeit:

Lelde Vīnkalna

''Cilvēki attīstās mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Tāpēc cilvēkam vajag cilvēku." Iedvesma un dabiskais Kāpēcīša sindroms ir mans enerģijas un motivācijas avots.

Pilnu CV skatīt šeit:

PAR MŪSU BIEDRĪBU

Biedrības "Dreamers and Doers" mērķis ir: Popularizēt, atbalstīt un radīt ilgtspējīgus, inovatīvus, kvalitatīvus un sociāli vērtīgus projektus un produktus dzīves kvalitātes uzlabošanai un attīstības veicināšanai sabiedrības, kultūras, sporta, izklaides un tūrisma jomās dažādām mērķauditorijām. Veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas sabiedrībā ar izglītības, dom apmaiņas un izzināšanas pasākumu palīdzību. Veicināt jaunradi, inovācijas un starpnozaru sadarbību. Veicināt Latvijas reģionu kultūras, izglītības notikumu kvalitāti, kā arī celt dzīves kvalitāti un labklājību iedzīvotājiem. Sekmēt atbildīgas, veselas, uz sadarbību vērstas pilsoniskās sabiedrības attīstību;

Biedrības uzdevumi mērķi sasniegšanai: biedrības mērķis paredz dažādas formas un veidus, kā ieinteresēt un iesaistīt plašāku mērķauditoriju, ar savu pieredzi un zināšanām piedaloties un organizējot izstādes, konkursus, radošās darbnīcas, studijas, kursus un seminārus, starptautiskus pasākumus un cita veida notikumus. Biedrības darbība fokusējas uz sadarbības veicināšanu, starpnozaru pieredzes un zināšanu izplatīšanu.