VĒRTĪBAS UN UZSKATI MŪSOS UN UZŅĒMUMĀ

Vērtības kā dzinulis sasniegt mērķus

Ik katram ir svarīgi apzināties sevi kā indivīdu, saprast sevi, apzināties savus personīgos mērķus un kā tos sasniegt. 

Savukārt uzņēmumam ir svarīgi darbiniekiem nodot sava uzņēmuma vērtības un kopējos mērķus un mērķtiecīgi uz tiem virzīties. 

Jebkura indivīda virzības pamatā ir viņa personīgie uzskati un vērtības, kā tos apvienot, lai veiksmīgi īstenotu uzņēmuma vērtības un mērķus, runāsim šajās koučinga apmācības sesijās.

Koučinga apmācības paredzētas divās daļās. Pirmajā daļā vairāk pieskarsimies indivīda vērtībām un uzskatiem, kā tie ietekmē mūsu pašu produktivitāti un virzību uz mērķi, savukārt otrajā daļā vairāk runāsim, par kopējo mērķu sasniegšanu, darbu komandā- caur vērtību un uzskatu prizmas. Katrai sadaļai paredzēta arī darbošanās, gan individuāli, gan grupās, lai labāk izprastu tēmu. 

Ja uzņēmums vēlas, iepriekš atsūtot sava uzņēmuma vērtības, grupu darbā iespējams strādāt tieši ar tām, lai veidotu piederību uzņēmumam un stiprinātu komandu caur vērtību prizmu.