EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE

Spēja izprast un vadīt savas emocijas

Emocionālā inteliģence ir skaidri definēta un izmērāma spēja atpazīt emocijas, izprast to rašanās cēloņus, pārvaldīt tās un elastīgi izmantot emocijas, lai palielinātu domāšanas un problēmu risināšanas efektivitāti. 

Vai zinājāt, ka 90% cilvēku lēmumus pieņem balstoties uz tā brīža emocijām, bet tikai 40% izprot savas emocijas un to rašanās patiesos iemeslus. 

Emocionālā inteliģence ir prasme, ko iespējams un pat nepieciešams attīstīt, lai veiksmīgāk strādātu komandā, mijiedarbotos ar citiem cilvēkiem un pats svarīgākais izprastu pats sevi. 

Koučinga apmācības tiek veidotas 2 daļās. 

Pirmajā mācoties atpazīt savas emocijas un izmantot tās, jo katrai emocijai ir sava dinamika un optimāli veicamie darbi, lai saglabātu efektivitāti. 

Otrajā daļā pievērsīsimies emociju izprašanai un pārvaldībai, kas ir būtiska prasme saskarsmē ar citiem cilvēkiem. 

Apgūstot emocionālo inteliģenci:

  • Pieaug personīgā motivācija un iesaiste
  • Uzlabojas komunikācijas prasmes
  • Paaugstinās komandas veiktspēja
  • Uzlabojas lēmumu pieņemšana un efektivitāte
  • Samazinās stress, attīstās stresa noturība
  • Pieaug personiskā efektivitāte
  • Paaugstinās personīgā labbūtība